کانون همیاری اندیشه و گفتار

درباره ما

"کانون همیاری اندیشه و گفتار" در طی سال های 81 و 82 با همت تنی چند از اساتید و دانشجویان فعالیت خود را در دانشگاه های خلیج فارس و دانشگاه شیراز، با برگزاری کارگاه های آموزشی، آغاز نمود. بدنبال بازخورد های مثبت از فعالیت های کانون و استقبال از تلاش های آن، این مجموعه فعالیت خود را از دانشگاه به فضای غیر دانشگاهی گسترش داد و از سال 83 زیر نظر سازمان ملی جوانان (وزارت جوانان و ورزش)، در قالب یک سازمان مردم نهاد (سنم) در پایتخت فرهنگی ایران، شیراز، بطور رسمی فعالیت خود را ادامه داد. در طی سال های 81-95 کانون اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی در دانشگاه های "خلیج فارس"، "شیراز" و "علم وصنعت ایران"، و در شهرهای شیراز، تهران، اصفهان، جهرم و رباط کریم نموده است. سخنرانی های آموزشی و علمی، و کار گاه های آموزشی بخشی از برنامه های ارائه شده توسط کانون بوده اند. برگزاری نزدیک به 150 دوره کارگاه های آموزشی گوناگون در زمینه های ارتباط موثر، فرزندپروری، خویشتن شناسی، فلسفه، مهارت های حل مسئله، اعتماد به نفس و عزت نفس، مدیریت خشم، فلسفه برای کودکان، موفقیت، از مهمترین پیامدهای شکل گیری و گسترش این سازمان مردم نهاد بوده است.

برنامه های ترویجی

کارگاه های جذاب

کتاب های مرتبط

چرا ما

چرا بهتر است ما را انتخاب کنید؟
کانون همیاری اندیشه و گفتار

ایران زمین، سرزمینیست سرشار از مزیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی. اما چرا ما نتوانسته ایم به اندازه کافی از این مزیت ها بهره ببریم. به نظر می رسد، اگر بخواهیم از این موهبت ها استفاده شایسته ای ببریم لازم است در تمامی عرصه های زندگیمان، خردمندانه تر رفتار کنیم. لازم است خردورزی را درخود گسترش دهیم. لازم است فرزندانه خود را خردمندانه تر پرورش دهیم، خردمندانه تر خویشتن خویش را بشناسیم، اهداف خود را بسازیم و معنای موثری برای زندگی خود بیابیم، و خردمندانه تر از ظرفیت های ذهنی خود بهره بگیریم. کانون با این اعتقاد که یک ایران آباد، تنها با مردمانی خردمند شکل می گیرد، برنامه های آموزشی ویژه ای را تدوین کرده است. برنامه های آموزشی کانون به گونه ای ساخت یافته اند که مهارت آموزان و اعضاء آن بیش از بیش مهارت های اندیشه ورزی، حل مسئله و پویا شدن را فرا می گیرند. پیامد مستقیم این آموزش ها پویایی و سلامت روان فردی و اجتماعی ماست.

کارگاه ها

جدیدترین کارگاه های کانون

با ما در تماس باشید