inside-out-pixar-disney-red-anger

کارگاه مدیریت خشم


مردی كه خشمگين نشود نادان است و آن كه مي تواند و خشمگين نمی شود عاقل است.

 

خشم را فریاد نکنیم، بلکه خشم را بشناسیم، درکش کنیم  و از آن بهره ببریم بدون آنکه به خود و به دیگران آسیب بزنیم.

هیجان خشم طبیعی است و نقشی اساسی در حیات ما دارد. هنگامی که سلامت جسمانی، هویت ما، منافع ما یا … با تهدید روبرو می شود، هیجان خشم در ما شکل می گیرد و ما را آماده دفاع می کند. بیشتر اوقات و قتی خشمگین می شویم انرژی زیادی در وجود ما آزاد می شود و این امکان را فراهم می کند که سریعتر، قویتر و موثرتر از وضعیت های معمول بتوانیم از خود دفاع کنیم. مردانی همچون گاندی و ماندلا که تاریخ جدیدی در عرصه حیات آدمیان را رقم زدند، افراد خشمگینی بودند که فرا گرفتند از انرژی خشم بخوبی استفاده کنند و آرمان های بزرگ خود را دنبال کنند و به سرانجام برسانند.

اگرچه خشم هیجانی ضروری برای ما آدمیان است و می توانیم از آن به شیوه های موثر و سازنده ای بهره ببریم، بیشتر اوقات، بدلیل نبود آگاهی های کافی در مورد آن و نبود مهارت های لازم برای استفاده سازنده از انرژی خشم، به تخریب و آسیب می انجامد. این هیجان بسیار مستعد است تا ما را به سوی پرخاشگری و صدمه زدن به خود یا دیگران متمایل کند. بیشتر ما با همین ظرفیت های تخریبی خشم روبرو می شویم؛ به همین دلیل لازم است خشم خود و دیگران را بشناسیم و راه های مدیریت آن را فرا بگیریم.

کانون همیاری اندیشه و گفتار با استفاده از تکنیک های کارگاهی مبتنی روش چهار مرحله ای زیر

  • شناخت الگوهای رایج بروز خشم
  • آسیب شناسی این الگوها
  • ارائه الگوهایی جهت مدیریت خشم
  • توانمند سازی مهارت آموزان برای بازتولید الگوهای جدید

به مهارت آموزان کمک می کند تا خشم خود را بشناسند و راهکارهای مدیریت آن را فرا بگیرند.