happiness

کارگاه رایا کودک و نوجوان


زندگی جریان دارد و آنچه به این جریان پیوسته جهت می دهد مهارتهای ما برای بهتر زیستن است.

در دنیای مدرن و پیچیده امروز  آموزش مهارتهای اساسی زندگی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است و کودکان ما قربانیان اصلی این تغافل هستند.کافیست شما مدت زمانی که فرزندتان-کودک یا نوجوان- به آموزش ریاضی، علوم، زبان، هنر و یا ورزش اختصاص می دهد را با مدت زمانی که  برای فراگیری مهارت های بنیادی زندگی  در نظر گرفته شده است، مقایسه کنید تا خلا بزرگی که در برنامه ریزی های آموزشی ما وجود دارد را به وضوح ببینید.

 

محور اساسی کارگاه های رایا کودکان و رایا نوجوانان، تجربه احساسات، تقویت توانایی های مهارت آموزان در بیان احساسات و افزایش میزان مدیریتی است که می توانند بر احساسات خود داشته باشند.

در این کارگاه ها تلاش ما بر این است که به وسیله آنچه برای کودکان و نوجوانان، آشنا و قابل درک است، مهارتهایی همچون توانایی حل تعارض، تصمیم گیری اخلاقی، خودآگاهی، صبر، تحلیل وضعیت دیگران، فعالیت و تدبیر اندیشی گروهی و …… را فرا بگیرند.

اشتیاق مهارت آموزان کودک و نوجوان برای شرکت در جلسات کارگاه نشانه ای از نیاز آنها به فراگیری آموزه های این دروه آموزشی است.