Grunge backgrounds by Dreamstale (9)

کارگاه رایا


موسیقی زندگی خود را با افکار و احساسات خود زیبا بنوازیم

خاطرات خود را که مرور می کنیم، مجموعه ای از شیرینی ها و تلخ کامیها همچون یک سریال تلوزیونی از جلو چشمان مان عبور می­کنند. گاهی دوست داریم با چشمانی پرسشگر و نقاد به تماشای این خاطرات بنشینیم، شاید بتوانیم درسی آموزنده را فرا بگیریم. بارها و بارها این سریال پر نشیب و فراز را مرور می کنیم و درس ها می آموزیم. با تجربه و آگاهی هایی که آموخته ایم نکته مهمی را در می یابیم؛ ما می توانستیم جلو بسیاری از این تلخ کامی ها را بگیریم. اگر ما می دانستیم، چگونه بیاندیشیم و چگونه با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنیم و مهمتر از همه اگر می توانستیم به درک عمیقی از خود برسیم، براحتی می توانستیم از بسیاری از این تلخ کامیها دوری کنیم و زندگی لذت بخش تری را تجربه کنیم.

ما می توانیم مهارت هایی اساسی در اندیشیدن و ارتباط برقرار کردن با خود و دیگران را فرا بگیریم و از تلخ کامی ها بکاهیم و بیشتر از گذشته زندگی را در اختیار بگیریم و روابط صمیمانه تر و موثرتری با آشنایان و ناآشنایان برقرار کنیم. می توانیم زندگی خود را آسیب شناسی کنیم، پرسش های جدید و موثری از خود بپرسیم و تلاش کنیم پاسخی شایسته برای آن ها بیابیم.

پاره ای از این آسیب ها را می توانیم با یکدیگر نجوا کنیم و ببینیم تا چه حد ما سرنوشت مشترکی داریم: وقتی با خواهش های مكرر دوست صمیمی،همسر، همكار یا رئیس خود روبرو می شدیم برخلاف میل درونی مان «آری» می گفتیم. از نه شنیدن بیزار بودم. احساس می كردیم  كه زندگی مان یكنواخت شده است و نمی توانیم از روابط صمیمانه لذت ببریم. گاهی اوقات از كمرویی رنج می بردیم. هنگامی مورد انتقاد قرار می گرفتیم مضطرب یا خشمگین می شدیم و یا احساس بی ارزشی و بی کفایتی  می كردیم. گاهی احساس می کردیم مهار زندگی خود را از دست داده ایم. هر زمان که می خواستم در جمعی صحبت کنم و یا در مصاحبه شغلی شرکت کنم دچار اضطراب شدید می شدم.

پرسش اساسی زندگی این است: «چگونه می توانیم بر این احساسها و تلخ کامیها غلبه کنم؟»

 

ما می توانیم یاد بگیریم موسیقی زندگی خود را زیباتر بنوازیم. یاد بگیریم که احساسات و افکار خود را بهتر بشناسیم. بیاموزیم که احساسات و افکار دیگران را بهتر درک کنیم. و فرا بگیریم که بیاندیشیم و مسائل مان را تحلیل کنیم و حل کنیم. در پرتو این مهارت ها در واقع این هوش عاطفی ماست که پرورش می یابد. از این رهگذر می توانیم احساس کنیم که توانمندتر شده ایم و بهتر می توانیم از زندگی لذت ببریم.

کانون همیاری اندیشه و گفتار با درکی عمیق از آسیب های اجتماعی ، احوالات درونی و دردهای مشترک یک جامعه انسانی، آموزش های ارزشمندی را تدوین نموده است که می تواند بسیاری از رنج ها را به لذت و بسیاری از لذت ها را به هیجانات متعالی انسانی تبدیل کند و ما را با خودمان آشتی دهد.

مهارت آموزان پس از حضور مستمر در كانون و شركت در كارگاه های آموزشی طبقه بندی شده موفق می شوند با شناخت بیشتر خویشتن و محیط پیرامون خود به درك عمیق تری از ناهنجاری های مناسبات اجتماعی برسند و سپس با بدست آوردن ابزارهای ساده و موثر موفق می شوند این ناهنجاری ها را مدیریت نمایند. از این رهگذر احساسات منحصر بفرد و مسرت باری را تجربه می نمایند.

 

برخی از مهمترین نتایج این كارگاه ها كه بطور پویا تجربه می شود عبارتند از:

  • توانمند شدن در ایجاد رابطه صمیمانه
  • توانمند شدن در خویشتن شناسی و پی بردن به بخش های هوشیار و نیمه هوشیار خود
  • توانمند شدن در ابراز وجود
  • توانمند شدن در حل مسئله
  • فرا گرفتن الگوهای رفتاری كارآمد در مواجهه با انتقاد
  • شناخت خشم و پرخاشگری و تفاوت آنها با الگوی قاطعانه
  • شناخت اضطراب و استرس و علل بروز آن ها، و شناخت راه های درمان آن ها